کتاب “خفی علایی (الخفیه العلائیه)” در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 کتاب “خفی علایی (الخفیه العلائیه)” در word دارای 296 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف کتاب “خفی علایی (الخفیه العلائیه)” در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي کتاب “خفی علایی (الخفیه العلائیه)” در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کتاب “خفی علایی (الخفیه العلائیه)” در word :

هرچند تاریخ پزشكی هر كشوری به كشورهای دیگر، گره خورده و ریشه در عمق تاریخ اندیشه و تمدن انسان ها دارد و نمیتوان طب ایرانی را از یونانی و اسمی را از غیراسمی مجزا نمود و طبق روند كلی حاكم بر سیر تكاملی اندیشه و تفكر انسان ها همواره متقدّمین، سعی كرده اند نتای ج اندیشه ها و تجربیات خود را به نسل بعدی، انتقال دهند و متاخرین نیز سعی نموده اند با مطالعه و به كارگیری تجربیات گذشتگان، نكاتی به آن بیفزایند و به نسل های بعدی، منتقل كنند ولی بدون شك، تمامی اقوام در سراسر دوران تكامل علم پزشكی و بهداشت، سهم یكسانی نداشته اند و گاهی وقوع یك حادثه تاریخی مهم باعث تغییر ناگهانی در به ظهور رسیدن استعدادهای درونی بعضی از ملل، گردیده و در سایه این شكوفائی، توانسته اند تا مدت ها پرچمدار علوم پزشكی و بهداشت در سطح جهان باشند و این واقعه تاریخی مهم در ایران باستان، چیزی جز ظهور دی ن مقدس اسم و تشرّف اجداد موحدمان به این آئین نجاتبخش، نبوده و هم در سایه این تحوّل فكری و عقیدتی و استعداد ذاتی بود كه توانستیم قرن ها این پرچم را در دست داشته باشیم و اینك باز نگری به آن افتخارات را وظیفه شرعی و ملی خود دانسته تشكیل بانك اطعاتی كتب پز شكی ایران و جهان اسم را اقدامی در جهت حصول اهداف اطع رسانی نوین حوزه معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می دانیم چرا كه معتقدیم با این اقدام، راه را برای پژوهشگران میهنمان هموار تر و بر سرعت و دقت پژوهش خواهیم افزود ـ انشاا

جا دارد از استاد گرامی جناب آقای دكتر علی اكبر ویتی مفسر كتاب حاضر كه اجازه رایانه ای كردن ، كتاب را متواضعانه، مرحمت فرمودند تشكر نموده یاد استاد فقید، زنده یاد دكتر محمود نجم آبادی مولف كتب ، گرانقدر تاریخ پزشكی ایران قبل و بعد از اسم و مفسر این كتاب را گرامی داریم .

هرچند تاریخ پزشكی هر كشوری به كشورهای دیگر، گره خورده و ریشه در عمق تاریخ اندیشه و تمدن انسان ها دارد و نمیتوان طب ایرانی را از یونانی و اسمی را از غیراسمی مجزا نمود و طبق روند كلی حاكم بر سیر تكاملی اندیشه و تفكر انسان ها همواره متقدّمین، سعی كرده اند نتایج اندیشه ها و تجربیات خود را به نسل بعدی، انتقال دهند و متاخرین نیز سعی نموده اند با مطالعه و به كارگیری تجربیات گذشتگان، نكاتی به آن بیفزایند و به نسل های بعدی، منتقل كنند ولی بدون شك، تمامی اقوام در سراسر دوران تكامل علم پزشكی و بهداشت، سهم یكسانی نداشته اند و گاهی وقوع یك حادثه تاریخی مهم باعث تغییر ناگهانی در به ظهور رسیدن استعدادهای درونی بعضی از ملل، گردیده و در سایه این شكوفائی، توانسته اند تا مدت ها پرچمدار علوم پزشكی بهداشت در سطح جهان باشند و این واقعه تاریخی مهم در ایران باستان، چیزی جز ظهور دین مقدس اسم و تشرّف اجداد موحدمان به این آئین نجاتبخش، نبوده و هم در سایه این تحوّل فكری و عقیدتی و استعداد ذاتی بود كه توانستیم قرن ها این پرچم را در دست داشته باشیم و اینك باز نگری به آن افتخارات را وظیفه شرعی و ملی خود دانسته تشكیل بانك اطعاتی كتب پزشكی ایران و جهان اسم را اقدامی در جهت حصول اهداف اطع رسانی نوین حوزه معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می دانیم چرا كه معتقدیم با این اقدام، راه را برای پژوهشگران میهنمان هموار تر و بر سرعت و دقت پژوهش خواهیم افزود ـ انشاا جا دارد از استاد گرامی جناب آقای دكتر علی اكبر ویتی مفسر كتاب حاضر كه اجازه رایانه ای كردن ، كتاب را متواضعانه، مرحمت فرمودند تشكر نموده یاد استاد فقید،زنده یاد دكتر محمود نجم آبادی مولف كتب ، گرانقدر تاریخ پزشكی ایران قبل و بعد از اسم و مفسر این كتاب را گرامی داریم .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید