مقاله طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کشاورزی وارائه راهکبرهایی برای بهبود عملکرد آنها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کشاورزی وارائه راهکبرهایی برای بهبود عملکرد آنها در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کشاورزی وارائه راهکبرهایی برای بهبود عملکرد آنها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کشاورزی وارائه راهکبرهایی برای بهبود عملکرد آنها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کشاورزی وارائه راهکبرهایی برای بهبود عملکرد آنها در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
زهرا امیرحسینی –
یوسف زال –

چکیده:
هرسازمانی دارای نوعی سیستم مدیریت عملکرد است که انتظار می رود، اهدافی مهم را در زمینه مدیریت سرمایه انسانی برآورده سازد. از جمله این اهداف می توان به مواردی همچون: برانگیختن افراد در جهت عملکرد مطلوب، کمک به افراد در جهت گسترش مهارتهایشان، ایجاد فرهنگ عملکرد، تعیین اینکه چه کسی مستحق ارتقاست، تصمیم گیری در باره افرادی که عملکردی ضعیف دارند و کمک به اجرای استراتژی ه ای کسب و کار اشاره کرد. در این تحقیق به دنبال ارائه مدلی جهت طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کشاورزی و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد آنها می باشیم. بدین منظور با توجه به اینکه بانک کشاورزی در شهر تهران دارای 103 شعبه می باشد، لذا جامعه آماری مورد بحث از 103 نفر رئیس شعبه تشکیل می شود که تعداد 81 نفر به عنوان نمونه جامعه آماری در نظر گرفته شده است. در این تحقیق، متغیر اصلی بازخورد ارزیابی عملکرد مسئولین باجه هاست، که به وسیله پرسشنامه از روسای شعب انجام گرفته شده است. قابل ذکر است در این تحقیق، شش متغیر اصلی یادگیری آموزش، تعلیم و تربیت پرورش، معیارهای ارزیابی عملکرد و مقیاس های ارزیابی ع ملکرد مورد بررسی واقع شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نسان می دهد که بانک کشاورزی به اهداف خود در انجام ارزیابی عملکرد مسئولین باجه ها دست یافته و همچنین آگاهی مسئولین شعب از معیارها و روشهای ارزیابی عملکرد و نیز میزان بازخورد نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد به مسئولین باجه ها در حد مطلوب بوده، نهایتاً اینکه ارزیابی عملکرد موجب بهتر شدن انجام وظایف مسئولین باجه ها می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید