مقاله بررسی نقش طبقه اجتماعی بر محرومیت علمی از طریق متغیرهای واسط اعتماد به نفس و عزت نفس (مورد مطالعه دانش آموزان مناطق محروم استان خوزستان در سال تحصیلی 1391در1392) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی نقش طبقه اجتماعی بر محرومیت علمی از طریق متغیرهای واسط اعتماد به نفس و عزت نفس (مورد مطالعه دانش آموزان مناطق محروم استان خوزستان در سال تحصیلی 1391در1392) در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نقش طبقه اجتماعی بر محرومیت علمی از طریق متغیرهای واسط اعتماد به نفس و عزت نفس (مورد مطالعه دانش آموزان مناطق محروم استان خوزستان در سال تحصیلی 1391در1392) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی نقش طبقه اجتماعی بر محرومیت علمی از طریق متغیرهای واسط اعتماد به نفس و عزت نفس (مورد مطالعه دانش آموزان مناطق محروم استان خوزستان در سال تحصیلی 1391در1392) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی نقش طبقه اجتماعی بر محرومیت علمی از طریق متغیرهای واسط اعتماد به نفس و عزت نفس (مورد مطالعه دانش آموزان مناطق محروم استان خوزستان در سال تحصیلی 1391در1392) در word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
علی حسین حسین زاده – دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدعلی مومبینی – کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
سجاد چشمه نوشی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس
ایرج موبینی – کارشناس ارشد الهیات فقه و حقوق دانشگاه پیام نور قم

چکیده:
علی رغم تلاش های فروان برنامه ریزان و مسئولان اجرایی جهت دستیابی به سطح مطلوب توسعه علمی و آموزشی، عواملعدیده ای توسعه علمی و آموزشی مناطق مختلف استان خوزستان را با مشکل مواجه می سازد. پژوهش حاضر در تلاشاست با ارزیابی سطح توسعه یافتگی علمی و آموزشی مناطق 40 گانه آموزشی استان خوزستان، مناطق محروم علمی(آموزشی) استان را در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه اول سال 1391-1392 شناسایی نماید و به بررسی تاثیر متغیر ((طبقه اجتماعی)) با توجه به نقش متغیرهای واسط ((اعتماد به نفس)) و ((عزت نفس)) در دانش آموزان طیقاتاجتماعی بالا و پایین از دیدگاه نخبگان اجرایی و آموزشی بپردازد. در پژوهش حاضر با توجه به موضوع تحقیق و نحوهسنجش متغیر وابسته از دو روش تحقیق اسنادی و پیمایش استفاده خواهد شد. یافته های تحقیق نشان می دهد نخست،در اکثریت مناطق 40 گانه آموزشی استان خوزستان در مقطع ابتدایی و متوسطه اول سال 1391-1392، وضعیت علمی و آموزشی دانش آموزان نامطلوب می باشد به طوری که، در برخی مناطق آموزشی میزان قبولی دانش آموزان در 1 یا 2 یا 3یا 4 یا 5 یا 6 پایه ابتدایی و 1 یا 2 پایه متوسطه اول، در وضعیت ((بد)) و ((خیلی بد)) قرار گرفته اند؛ دوم، متغیر طبقهاجتماعی از طریق عزت نفس و اعتماد به نفس بر محرومیت علمی (آموزشی) دانش آموزان تاثیرگذار است. به عبارت دیگر،از دیدگاه نخبگان اجرایی و آموزشی استان خوزستان عزت نفس و اعتماد به نفس بالای طبقات اجتماعی بالا بر کاهشمحرومیت علمی (آموزشی) دانش آموزان و عزت نفس و اعتماد به نفس پایین طبقات اجتماعی پایین بر افزایش محرومیتعلمی (آموزشی) دانش آموزان تاثیرگذار است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید