مقاله بررسی رویکرد اگروتوریسم)گردشگری کشاورزی( در ایران )نمونه موردی:روستای طلحه در استان بوشهر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی رویکرد اگروتوریسم)گردشگری کشاورزی( در ایران )نمونه موردی:روستای طلحه در استان بوشهر در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رویکرد اگروتوریسم)گردشگری کشاورزی( در ایران )نمونه موردی:روستای طلحه در استان بوشهر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی رویکرد اگروتوریسم)گردشگری کشاورزی( در ایران )نمونه موردی:روستای طلحه در استان بوشهر در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رویکرد اگروتوریسم)گردشگری کشاورزی( در ایران )نمونه موردی:روستای طلحه در استان بوشهر در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
فاطمه صداقت – کارشناسی ارشدمعماری دانشگاه ازاداسلامی واحدتهران غرب باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان تهران ایران
علی بهادری – کارشناس ارشدمهندسی باغبانی گرایش سبزی کاری مدیراموزش بهره برداران مرکزاموزش جهادکشاورزی بوشهر شهیدزنده بودی
محدثه صداقت – کارشناس ارشدمدیریت مدیرحوزه ریاست مرکزاموزش جهادکشاورزی بوشهر شهیدزنده بودی

چکیده:
اگروتوریسم ازاواسط قرن بیستم به عنوان نوعی ازگردشگرهای مطرح شد که به دلیل مزایای خاص ازجمله همکاری متقابل کشاورزان و مردم اسایش به دور اززندگی ماشینی احیای بافت های کشاورزی و سنتی فعال نگهداشتن مزرعه های کوچک و قدیمی جلوگیری ازمهاجرت روستائیان به شهرها درامدزایی مناسب برای کشاورزان و سرمایه گذاران به نحومطبوعی ازآن استقبال شد باتوجه به پتانسیل های بوشکان دراستان بوشهر چه ازلحاظ اقلیمی و چه ازلحاظ مناظر خاص طبیعی میتوان ازاین مهم به عنوان یکی ازموثرترین روشهای جذب گردشگر نام برد با گسترش این تفکر ازگردشگری درکشاورزی میتوان به پایدارسازی این صنعت و همچنین صنعت گردشگری کمک شایانی کرد و اقتصادمحدوده موردنظر را متحول کرد دراین نوشتار ابتدا به شرح اهداف اگروتوریسم پردخته سپس موقعیت محدوده طلحه درقالب تحلیلهای اقلیمی شرح داده خواهد شد اطلاعات مورداستفاده ادراین تحقیق شامل رطوبت نسبی ساعت 3صبح و 3بعدازظهر میانگین حداقل دما و میانگین حداکثر دماست که ازجدول سینوپتیک 10ساله 1996-2005 استخراج شده است برای این منظور ازروش تحقیق تحلیلی اسنادی و با استناد به مطالعات و بررسیهای میدانی دررابطه بااین موضوع استفاده شده است نتایج این پژوهش کاربردی فراگیر دربرنامه ریزی طراحی برای متخصصین مجریان و مسئولین می تواند داشته باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تأثیر آبیاری در سطوح وسیع برروند تغییرسامانه دمادر اراضی نیشکرخیز خوزستان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تأثیر آبیاری در سطوح وسیع برروند تغییرسامانه دمادر اراضی نیشکرخیز خوزستان در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر آبیاری در سطوح وسیع برروند تغییرسامانه دمادر اراضی نیشکرخیز خوزستان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تأثیر آبیاری در سطوح وسیع برروند تغییرسامانه دمادر اراضی نیشکرخیز خوزستان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر آبیاری در سطوح وسیع برروند تغییرسامانه دمادر اراضی نیشکرخیز خوزستان در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

حسن رضایی صدر – دانشجوی دکتری هیدرولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از روشهای مقابله با یخبندان، گسترش کشاورزی پایدار و افزایش سطح اراضی فاریاب بمنظور ایجاد میکرواقلیم منطقه ای و تعدیل درجه حرارت هوا میباشد. جهت بررسی این پدیده، دو ایستگاه هواشناسی کشاورزی در کشت و صنعت های هفت تپه و کارون در شمال خوزستان با طول دوره آماری بترتیب 45 و 28 ساله انتخاب و آزمون های تحلیل روند بر سریهای سالانه حداقل مطلق دما و مجموع ساعات یخبندان به دو روش آزمون ناپارامتری مان- کندال و مدل رگرسیون خطی صورت پذیرفت. نتایج بدست آمده از هر دو آزمون وجود روند در سامانه دما و کاهش دوره های یخبندان در کشت و صنعت هفت تپه را نشان میدهند که دلیل آن تغییرات شدید درجه حرارت در طی 17 سال اولیه (58- 1341) در منطقه می باشد. متقابلاً در دوره آماری 85- 1358 سامانه دما به یک تعادل نسبی رسیده و روند خود را از دست داده است بطوریکه در تحلیل روند در طی این دوره آماری در هر دو ایستگاه شواهدی دال بر وجود روند در سامانه دما مشاهده نگردید. دلیل این موضوع ایجاد تدریجی میکرواقلیم منطقه ای و تعدیل درجه حرارت هوا ناشی از افزایش سطح اراضی فاریاب در منطقه بوده است. بنابراین فرض رخداد تغییر اقلیم در اراضی نیشکرخیز شمال خوزستان پذیرفته میگردد که مؤید تأثیر آبیاری بر روند تغییرسامانه دما در یک محدوده جغرافیایی معین می باشد. در نتیجه، جهت کاهش شدت یخبندان در کشت و صنعتهای جنوب خوزستان، افزایش سطح آبیاری در فصول سرد توصیه میگردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثر سطوح نیتروژن و علف كش بر توان رقابت گندم در برابر خردل وحشی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اثر سطوح نیتروژن و علف كش بر توان رقابت گندم در برابر خردل وحشی در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر سطوح نیتروژن و علف كش بر توان رقابت گندم در برابر خردل وحشی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر سطوح نیتروژن و علف كش بر توان رقابت گندم در برابر خردل وحشی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر سطوح نیتروژن و علف كش بر توان رقابت گندم در برابر خردل وحشی در word :

مقاله اثر سطوح نیتروژن و علف كش بر توان رقابت گندم در برابر خردل وحشی در word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1388 در مجله الكترونیك تولید گیاهان زراعی از صفحه 135 تا 150 منتشر شده است.
نام: اثر سطوح نیتروژن و علف كش بر توان رقابت گندم در برابر خردل وحشی
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر متقابل
مقاله علف هرز
مقاله عملکرد
مقاله ماده خشک
مقاله مدیریت تلفیقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی تلاوت محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت سیدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: عالمی سعید خلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف بررسی رقابت گندم و خردل وحشی (Sinapis arvensis) در سطوح نیتروژن و علف كش، آزمایشی در سال 87-1386 در مزرعه دانشگاه كشاورزی و منابع طبیعی رامین، در شمال اهواز اجرا شد. طرح آماری مورد استفاده، كرت های خردشده در قالب بلوك های كامل تصادفی با 3 تكرار بود. سطوح نیتروژن (صفر، 60، 120 و 180 كیلوگرم در هكتار) در كرت های اصلی جای گرفتند. هر كرت اصلی به 5 كرت فرعی خرد شده و 4 سطح علف كش تری بنورون متیل (صفر، 15، 20 و 25 گرم در هكتار) به همراه كنترل كامل علف های هرز (به عنوان كرت شاهد) در كرت های فرعی جای داده شدند. نتایج نشان داد كه اثر متقابل سطوح نیتروژن و علف كش بر عملكرد دانه گندم و همچنین ماده خشك خردل وحشی معنی دار شد. با افزایش كاربرد نیتروژن، در هنگام عدم كنترل علف های هرز یا در سطوح پایین علف كش، عملكرد دانه گندم و همچنین ماده خشك خردل وحشی در واحد سطح به طور معنی داری به ترتیب كاهش و افزایش یافت. در سطوح پایین نیتروژن، تفاوت میان سطوح كنترل علف های هرز كاهش یافت، به نحوی كه در این سطوح نیتروژن، ماده خشك خردل وحشی به شدت كاهش پیدا كرد. در مجموع، افزایش مصرف نیتروژن موجب كاهش توان رقابتی گندم در برابر خردل وحشی و نیاز به مصرف علف كش بیشتر در این آزمایش گردید. بیشترین ماده خشك خردل وحشی با 180 كیلوگرم نیترون و بدون كنترل علف های هرز به دست آمد. بیشترین عملكرد دانه گندم در سطح 180 كیلوگرم نیتروژن و 20 گرم علف كش در هكتار به دست آمد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله راهکارهای مقابله با ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای پروژه های کلان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله راهکارهای مقابله با ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای پروژه های کلان در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله راهکارهای مقابله با ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای پروژه های کلان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله راهکارهای مقابله با ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای پروژه های کلان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله راهکارهای مقابله با ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای پروژه های کلان در word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

سیدمسعود عبدالهی موسوی – کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

در کشورهای در حال توسعه با توجه به نیاز مبرم به سرمایه گذاری های زیر بنایی و کمبود منابع دولتی بایستی از پتانسیل های دیگر در پیشبرد اهداف کلان کمک گرفت . یکی از این موارد مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های زیربنایی می باشد که علیرغم مطمئن بودن روش اجرای آن همواره توان دستیابی به اهداف خود را نداشته است و باعث تحمیل هزینه های سیاسی، اقتصادی شدیدی به طرفین قرارداد شده است . بنابراین همواره دولت و بخش خصوصی به دنبال ایجاد ساختاری برای رسیدن به نهایت مطلوب در این پروژه ها می باشند . در این راستا ایجاد ساختار مدیریت ریسک یک عامل مهم در تضمین موفقیت پروژه می باشد که در این مقاله به بررسی ایجاد این ساختار در پروژه ها می پردازیم و نقاط ضعف و قوت آن را بررسی می کنیم . ودرنهایت چارچوبی برای آن ارائه میدهیم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله عنوان بررسی ساختار بازار سنتی همدان جهت کاهش بحران های شهری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله عنوان بررسی ساختار بازار سنتی همدان جهت کاهش بحران های شهری در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عنوان بررسی ساختار بازار سنتی همدان جهت کاهش بحران های شهری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله عنوان بررسی ساختار بازار سنتی همدان جهت کاهش بحران های شهری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عنوان بررسی ساختار بازار سنتی همدان جهت کاهش بحران های شهری در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
محمد حسن یزدانی – استادیار،دانشگاه محقق اردبیلی
طاهره محمدی سرشت – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا

چکیده:
مدیریت بناهای تاریخی و فرهنگی درتمامی سطوح با تکیه برارزش های تاریخی و هویتی و همنین شناخت ابعاد مختلف آن برای دستیابی به توسعه پایدارو کاهش بحرانهای ناشی ازعدم شناخت بناها امری اساسی می باشد لزوم توجه مجریان امر به ویژه مدیران شهری دربرنامهر یزی اجرا وکنترل بناهای تاریخی و فرهنگی می تواند نتایج رضایت بخشی جهت کاهش بحرانهای شهری درپی داشته باشد هدف این مقاله شناسایی و مدیریت بهینه فرایندهای لازم با مورد نمونه بازار همدان با حفظ ارزشهای تاریخی و فرهنگی برای کاهش بحرانهای شهری درمحدوده مورد مطالعه است مقاله حاضر ازنوع توصیفی تحلیلی می باشد و گرداوری داده ها بصورت مشاهدات میدانی انجام گرفته است نتایج نشان میدهد برای نگهداشتن این بناها بعنوان میراث فرهنگی هویتی و قابل بهره برداری کردن آنها جهت استفاده بهینه شهروندان و همچنین کاهش بحران های شهری دربازار لازم است بخشی ازبناها باید تخریب و نوسازی قسمتی دیگر مرمت و بهسازی و بخشی دیگر باید بازسازی گردد این امر زمینه های جلوگیری ازفرسودگی بناها و کاهش بناهای فرسوده ودرنتیجه کاهش بحرانهای مختلف دربافت بازار را فراهم خواهد کرد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی در word دارای 173 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست مطالب

فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه    2
بیان مسأله    3
ضرورت و اهمیت پژوهش    5
اهداف پژوهش    7
هدف کلی پژوهش    7
اهداف ویژه پژوهش    7
فرضیه های پژوهش    8
فرضیه اصلی پژوهش    8
فرضیه های فرعی پژوهش    8
پیش فرض های پژوهش    9
محدودیت های پژوهش    9
تعاریف نظری    11
تعاریف عملیاتی    13
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه    17
بخش اول : مبانی نظری پژوهش    18
–    مفهوم تربیت بدنی 18
–    تعریف ورزش    19
–    ورزش 19
–    تعاریف ورزش همگانی    23
–    مفهوم جهانی ورزش    26
–    مفهوم ورزش    27
–    کیفیت زندگی    29
–    حق به دنبال خوشحالی بودن    30
–    انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی    31
–    فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی    36
–    تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار    38
–    طبقه بندی ورزش های همگانی    39
–    گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت    42
–    تعادل در ورزش    43
–    مفهوم فراغت    44
–    توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان    49
–    فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن    54
–    نگرش و چارچوب مفهومی آن    57
–    تعریف نگرش    58
–    گرایش به ورزش و فعالیت بدنی    59
–    انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی    61
–    بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش    65
o    الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور    65
o    ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور    78
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه    90
روش پژوهش    91
جامعه آماری    92
نمونه آماری و روش نمونه گیری    93
ابزار پژوهش    96
متغیرهای پژوهش    97
اعتبار و روایی ابزار پژوهش    98
شیوه جمع آوری داده ها    99
روش های آماری    99
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری
بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق    102
الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی    102
ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی    114
ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی    132
د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی    134
بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق 136
سایر یافته های پژوهش    151
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه    161
خلاصه ی پژوهش    161
یافته های اصلی پژوهش    161
سایر یافته های پژوهش    163
بحث و تحلیل و نتیجه گیری    166
روش های گسترش ورزش همگانی    171
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش    173
پیشنهادات برای محققین دیگر    173

منابع و پیوست
 
فهرست جداول

جدول 1-2 : مشخصات کمیته های تحت پوشش و افراد شرکت کننده 55
جدول 2-2: رشد مشارکت مردم آلمان    86
جدول1-3: حجم نمونه به صورت متناسب در زنان و مردان    95
جدول 2-3:  سؤالات مربوط به هریک از مؤلفه های انگیزه پرداختن به ورزش همگانی    97
جدول 1-4:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت    102
جدول 2-4:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن    104
جدول3- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی به تفکیک رشته    106
جدول4- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل    108
جدول5- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات    110
جدول6- 4 : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته    111
جدول7- 4 : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز    112
جدول8- 4 : توزیع فراونی عامل آرامش و فراغت    114
جدول 9-4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل آرامش و فراغت    115
جدول 10-4 :  توزیع فراوانی عامل اجتماعی    117
جدول 11-4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل اجتماعی    118
جدول 12- 4 : توزیع فراوانی عامل درمانی    120
جدول 13- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی    121
جدول 14- 4 : توزیع فراوانی عامل آمادگی جسمانی    123
جدول 15- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل آمادگی جسمانی    124
جدول 16- 4 : توزیع فراوانی عامل بهبود و یادگیری مهارت ها    126
جدول 17- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها 127
جدول 18- 4 : توزیع فراوانی عامل اختصاصی    129
جدول 19- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل اختصاصی    130
جدول 20- 4 :  توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی مطرح شده    132
جدول 21- 4 :  میانگین نمرات مربوط به عوامل    134
جدول 22- 4 : میانگین نمرات مربوط به عوامل به تفکیک جنس    135
جدول 23- 4 : آزمون مربوط به فرضیه اصلی    137
جدول 24- 4 : آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول    139
جدول 25- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم    141
جدول 26- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم    143
جدول 27- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم    146
جدول 28- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی پنجم    148
جدول 29- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی ششم    150
جدول 30- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب تأهل    151
جدول 31- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سطح تحصیلات    154
جدول 32- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سن    156
 
فهرست نمودارها

نمودار 1-4:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت    103
نمودار 2-4:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن    105
نمودار3- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب سن 107
نمودار4- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل    109
نمودار5- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات    110
نمودار6- 4 : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته    111
نمودار7- 4 : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز    113
نمودار8- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آرامش و فراغت    116
نمودار 9-4 :  مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اجتماعی    119
نمودار 10- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل پیشگیرنده و  درمانی    122
نمودار 11- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آمادگی جسمانی    125
نمودار 12- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها 128
نمودار13- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اختصاصی    131
نمودار 14- 4 :  توزیع فراوانی پاسخ «بلی» به سؤالات دو وجهی مطرح شده    133
نمودار 15-4 : میانگین انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی 137
نمودار 16-4 :میانگین عامل آرامش و فراغت در انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی    139
نمودار 17-4: میانگین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 141
نمودار 18-4: میانگین عامل پیشگیرنده و درمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 143
نمودار 19-4: میانگین عامل آمادگی جسمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 145
نمودار 20-4: میانگین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 147
نمودار 21-4 : میانگین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 150
نمودار 22-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تأهل    153
نمودار 23-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تحصیلات    155
نمودار 24-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب سن    158
فهرست شکل ها

شکل 1-2 : مدل سلسله مراتبی ورزش (مول )    35
شکل 2-2 : طبقه بندی ورزش همگانی 41


فصل اول
طرح تحقیق
 
مقدمه
ورزش و تربیت بدنی و اصولاً فعالیت های جسمانی در دنیای امروز نه تنها به دلیل داشتن اثرات تربیتی و بهداشتی بلکه به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت های ممتازی می باشد.
ورزش به عنوان یک رفتار مرتبط با سلامتی و نشاط مورد توجه و امعان نظر می باشد، به گونه ای که بسیاری از مؤسسات زیبایی و سلامتی در نقاط مختلف دنیا، با استفاده از علوم روان شناختی و جامعه شناختی پیرامون علل و عوامل گرایش و مشارکت در فعالیت های بدنی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن تحقیقات دامنه داری را آغاز نموده اند.
تحقیقات انجام شده در مورد اثر فعالیت های ورزشی بر سلامتی جسمی و روانی، طول عمر، شادابی، گسترش روابط اجتماعی، غنی سازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزش ها و به ویژه شرکت آنها در انواع ورزش های همگانی در جهان افزایش یابد و به همین دلیل است که امروز اغلب کشورهای پیشرفته جهان در برنامه ریزی و سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت می کنند و مرتباً در حال ارایه برنامه های خلاق برای رشد این ورزش هستند. بدیهی است هر کشوری از این موج فزاینده عقب بیافتد، به هیچ وجه نمی تواند خلاء ایجاد شده را پر نماید و نهایتاً تفاوت ها در بهره وری از تأثیرات ورزش و فعالیت های حرکتی روشن و واضح خواهند بود.
در پژوهشی که در دانمارک انجام شده معلوم گردید انگیزه مردم از شرکت در فعالیت های ورزشی، رسیدن به درجات بالا و دستیابی به شعار المپیک (سریع تر، بالاتر و قوی تر) نیست بلکه تندرستی، نشاط و روابط اجتماعی دلایل مهم شرکت در ورزش اند (لارسن گراد ، 2002).
این پژوهش با اولویت سنجی چنین موضوعی و با در نظر گرفتن اهمیت مضاعف ورزش همگانی برای عموم مردم درصدد است تا در نخستین گام های اعتلای فرهنگ ورزش همگانی سهیم باشد. زیرا ارتقای فرهنگ مشارکت های ورزشی، مستلزم نگرش علمی افراد نسبت به ورزش و بهره مندی مفید و مؤثر از آن می باشد. هدف پژوهش حاضر سنجش انگیزه مردم از مشارکت در ورزش همگانی باشد، لذا شناخت این عوامل و مقایسه آن در زنان و مردان شرکت کننده شاید بتواند زمینه های لازم را برای توسعه هرچه بیشتر این ورزش که یک تقاضا و نیاز اجتماعی است فراهم آورد.
بیان مسأله
بدون شک سلامت یک جامعه به میزان گرایش مردم به فعالیت های سالم ورزشی و تحرک جسمی آن ها وابسته است و به طور یقین تربیت بدنی و ورزش یکی از سالم ترین و مفیدترین فعالیت هایی است که افراد جامعه می توانند در اوقات فراغت به آن روی آورند.
ایجاد انگیزه در اقشار مختلف مردم برای انجام فعالیت های ورزشی امکانات وسیعی را طلب می نماید و در صورتی که این علاقه در بین جامعه ایجاد شود، بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی از بین خواهد رفت، اعتیاد و فساد اجتماعی کم خواهد شد. همچنین نسل های آینده از نظر قوای ذهنی و استعدادهای بدنی در سطح بالاتری قرار خواهند گرفت و توانایی مبارزه با مشکلات اجتماعی و تحمل در مقابل سختی ها در نزد افراد افزایش خواهد یافت (کوزه چیان ، 1380) .
ورزش و فعالیت های بدنی وسیله ارزشمندی است که امروزه  پرکننده بخش اعظم اوقات فراغت میلیون ها نفر از مردم جهان است. اوقات فراغت فرصت بسیار مناسب و مطلوبی جهت پرداختن به ورزش است. تقاضا برای خدمات فراغتی و تفریحی در طی پانزده سال گذشته طوری توسعه یافته که بخش های خصوصی و همگانی آن شش میلیون شغل را به خود اختصاص داده است (وید  ، 1995).
قرن بیستم به زعم رئیس انجمن بین المللی ورزش همگانی سلامت و آمادگی جسمانی، قرن ورزش المپیکی بود و قرن بیست و یکم قرن ورزش همگانی و تفریحی است. در روسیه مردم علاقه خود را از ورزش های شدید و تماشای فعالیت های ورزشی به تفریحات آخر هفته و فعالیت در فضاهای ورزشی – تفریحی معطوف کرده اند (دیوس ، 2000) .
مطالعات تفضیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که تاکنون آمار دقیقی از تعداد افرادی که در ایران به ورزش همگانی می پردازند در دسترس نمی باشد (سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، 1382).
در حالی که در دانمارک تأکید دولت از فعالیت های رقابتی به سمت ورزش های آزاد تغییر کرده است. برنامه ریزان و سیاست گذاران ورزش کشور نمی دانند که مردم چه فعالیت هایی را در اولویت می دانند؟ آیا علاقه و نیاز مردم به ورزش همگانی است یا رقابتی؟ با شناخت ماهیت ورزش و نیازهای اجتماعی برنامه ریزی برای آن کاملاً روشن می شود.
برای برنامه ریزی اصولی ورزش همگانی در میان اقشار مختلف جامعه، بررسی علل گرایش افراد به این ورزش، به عنوان یکی از راهکارهای ممکن در این مقطع زمانی به حساب می آید. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که انگیزه مردان و زنان از پرداختن به ورزش همگانی در شهر مشهد چه می باشند و آیا بین انگیزه آنها در پرداختن به  ورزش همگانی تفاوتی وجود دارد یا خیر؟
به نظر می رسد پاسخ به این سوالات بتواند متخصصان این رشته را برای ترسیم سیاست و راهبردهای مربوطه کمک نماید.
ضرورت و اهمیت پژوهش
سلامتی موهبت و ودیعه ای الهی است و هر صاحب خردی با توجه به بیان مشهور «عقل سالم، در بدن سالم است» به تأثیرات متقابل روح و جسم بر یکدیگر اذعان می کند. این موضوع از سوی بسیاری از اندیشمندان چون شیلر ، پستالوژی ، فروبل ، روسو  و … تأکید شده است. تالیران  معتقد است «جسم انسان حقی برای تربیت دارد که با انجام ورزش این حق ادا می شود» (جاوید، 1351).
جوامع با دیدگاه های متفاوت به ورزش نگاه کرده اند مثلاً توجه برخی از تمدن ها به این پدیده، انگیزه نظامی بود، برخی دیگر تنها به منظور پر کردن اوقات فراغت و به مثابه یک تفریح به آن نگاه کرده اند و در پاره ای از تمدن ها به عنوان شیوه ای تربیتی به کار گرفته شده است.
افراد جوامع نیز با انگیزه های متفاوت به ورزش پرداخته اند. بعضی از افراد انگیزه شرکت در ورزش به ویژه ورزش همگانی را کسب نشاط و احساس لذت، بعضی به منظور حفظ سلامتی و ایجاد مصونیت از ابتلا به بیماریها، برخی خصیصه فرح بخش بودن آن و گروهی نیز تعاملات اجتماعی و ارضای نیاز تعلق به گروه را علت گرایش فرد به ورزش می دانند.
ورزش در نزد بسیاری از افراد جامعه در ذات خود فعالیتی ارزشمند، مثبت و مفید ارزیابی می شود  و بدین لحاظ، انتظار می رود که اعضای جامعه ضمن تأیید ورزش در بعد نظری، به بعد عملی نیز با مشارکت ورزشی و انجام فعالیت های فیزیکی بر این نظریه صحت گذارده و فاصله میان نظر و عمل را به حداقل برسانند. مشاهدات تجربی حاکی از آن است که در جامعه ما مشارکت های ورزشی مردم در مقایسه با سال های قبل رشد محسوسی داشته است. اما این رشد در مقایسه با مشارکت های ورزشی مردم سایر کشورها قابل ملاحظه نیست و رسیدن به سطح مطلوب، تلاش های بیشتری را می طلبد (قره، 1382).
اگر هدف از مشارکت در ورزش همگانی کسب تندرستی در همه ابعاد آن بدانیم، انگیزش را عامل مهمی برای دسترسی به این هدف باید نام برد. برای مثال، انشل  (1993) انگیزش را عاملی برای انتخاب و جهت دادن به رفتار و پایداری تا رسیدن به هدف تعریف می کند. بنابراین با توجه به نقش انگیزش در تحقق هدف، محقق هدف پژوهش حاضر را شناخت انگیزه های زنان و مردان برای شرکت در ورزش همگانی می داند و برای دستیابی به این هدف فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار می دهد.
اهداف پژوهش
الف) هدف کلی از انجام این پژوهش، مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی و ارائه راهکار می باشد.
ب) اهداف ویژه
1- توصیف آماری منتخبی از مشخصات فردی شرکت کنندگان در ورزش همگانی
2- توصیف آماری داده های مربوط به منتخبی از متغیرهای تحقیق
3- تعیین سهم هریک از عوامل مؤثر بر گرایش به ورزش همگانی
4- مقایسه عامل آرامش و فراغت به عنوان یك انگیزه برای مشاركت  در ورزش همگانی در گروه های تحت بررسی، به تفکیک جنسیت
5- مقایسه عامل اجتماعی به عنوان یك انگیزه برای مشاركت  در ورزش همگانی در گروههای تحت بررسی، به تفکیک جنسیت
6-مقایسه عامل پیشگیرنده و درمان به عنوان یک انگیزه برای مشارکت در ورزش همگانی در گروهای تحت بررسی،به تفکیک جنسیت
7- مقایسه عامل آمادگی جسمانی و تندرستی به عنوان یك انگیزه برای مشاركت در ورزش همگانی در گروه های تحت بررسی، به تفکیک جنسیت
8- مقایسه عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یك انگیزه برای مشاركت در ورزش همگانی در گروه های تحت بررسی، به تفکیک جنسیت
9- مقایسه عامل اختصاصی به عنوان یك انگیزه برای مشاركت در ورزش همگانی در گروه های تحت بررسی، به تفکیک جنسیت
10- بررسی رابطه عوامل تأثیرگذار در پرداختن به ورزش همگانی با منتخبی از مشخصات فردی شرکت کنندگان
فرضیه های پژوهش
الف ) فرضیه اصلی پژوهش
بین انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
ب) فرضیه های فرعی پژوهش
1- بین عامل آرامش و فراغت به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
2- بین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
3- بین عامل پیش گیرنده و درمان بیماری ها به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
4- بین عامل آمادگی جسمانی و تندرستی به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
5- بین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
6- بین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
پیش فرض های پژوهش
1- پرسشنامه ی مورد استفاده در این پژوهش اهداف پژوهش را به دقت می سنجد.
2- آزمودنی ها با صداقت، صحت و دقت سئوال ها را اعتبارگذاری و پاسخ می دهند.
3- آزمودنی ها ازسئوال های پرسشنامه برداشت یكنواخت دارند.
محدودیت های پژوهش
الف) محدودیت هایی كه توسط محقق اعمال می شود:
1- محدودیت مكانی: این تحقیق در استان خراسان و شهر مقدس مشهد انجام گرفته است. 
2- محدودیت زمانی: زمان اجرای تحقیق و توزیع پرسشنامه در سال تحصیلی87-86 می باشد.
3- آزمودنی ها: كلیه افراد شركت كننده در ورزش همگانی كه تحت نظارت هیئت ورزش همگانی اداره كل تربیت بدنی و مركز ورزش و تفریحات سالم شهرداری مشهد در مكان های مشخص به فعالیت های مختلف ورزش همگانی  می پردازند، در دامنه تحقیق قرار دارند.
ب) محدودیت هایی كه از اختیار محقق خارج می باشد:
1- گستردگی موضوع تحقیق و موقعیت جغرافیایی.
2- عدم همكاری های لازم مدیران و مسئولان ذینفع.
3- بی علاقگی و اظهار نظرهای منفی بعضی از شركت كنندگان در مورد پژوهش.
4- عدم آگاهی و كنترل بر میزان فعالیت های بدنی و تجربیات حركتی آزمودنی ها.
5- سوگیری احتمالی پاسخ دهندگان كه ممكن است بر دقت پاسخ دادن به پرسشنامه اثر گذار باشد.
تعریف واژه ها و اصطلاحات :
الف) تعاریف نظری
1- ورزش همگانی:
پرداختن عامه مردم به ورزش، حتی در زمان کوتاه با توجه به امکانات موجود و شرایط افراد است (حیدری، 1386).
2- ورزش:
فعالیتی نهادینه شده است که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی و با استفاده از مهارت های جسمانی پیچیده بوسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل بیرونی و درونی تحریک می شوند (آزاد، 1374).
3- انگیزش:
عبارتست از مجموعه ای از نیروها که باعث می شود فرد به روش های خاصی رفتار کند (مقیمی 1377).
4- مشارکت ورزشی:
تمایل و آمادگی افراد برای شرکت در رقابت ها و فعالیت های ورزش گروهی و انفرادی است  (گرنیسیکی  ،1993 ).
5- گرایش :
گرایش ارزیابی احساسی واکنشی می باشد. این مفهوم که توسط لوئیس تورستن  و برخی دیگر از متخصصان رفتاری ارایه شده مبین آن است که گرایش، نوعی احساس مطلوب یا نامطلوب نسبت به امور یا پدیده های مختلف است. مکاتب دیگر نظری مانند نظریات خوردن آلبورت گرایش را به عنوان تمایل واکنش به موضوع با پدیده ای خاص تلقی می کند (فرجاد، 1373).
6-  عامل آرامش و فراغت (روانی) :
در این حیطه قابلیت ها و ویژگی های روانشناختی افراد مانند احساس لذت و نشاط، آرامش، پر كردن اوقات فراغت، دوری از تنش ها و فراموشی مشکلات… مورد بحث قرار می گیرند (آزاد، 1374).
7- عامل اجتماعی :
ورزش یک پدیده اجتماعی است و به طور کلی ارزش ها، ساختار و نیروهای محرک جامعه را نشان داده و ویژگی های جامعه را منعکس می سازد. در کنار ورزش فرایندهایی چون اجتماعی شدن، رقابت و مسابقه، همکاری و دوست یابی، ایثار و گذشت، تحرک و تحول اجتماعی اتفاق افتاده و از اهداف آن محسوب می شود (آزاد، 1374).
8-عامل پیش گیرنده و درمان :
این حیطه به ورزش و فعالیت های بدنی به عنوان عاملی برای پیشگیری و درمان (با توصیه پزشک) بعضی از بیماری ها اشاره می کند.
9- عامل جسمانی :
این حیطه به ساخت توان بدنی از طریق برنامه های تمرینی ای که موجب توسعه و تکامل سیستم های ارگانیکی مختلف بدن می شوند مربوط است (آزاد، 1374).
10- عامل بهبود و یادگیری مهارت ها :
این حیطه به انجام فعالیت های ورزشی سازمان یافته در جهت افزایش سلامتی و مهارت اطلاق    می شود. با انجام فعالیت های ورزشی فرد مهارت های جدید یاد می گیرد و مهارت های ورزشی خود را بهبود می بخشد.
11- عامل اختصاصی :
این حیطه به ویژگی ها و جذابیت های اختصاصی ورزش همگانی مربوط می شود.
ب) تعاریف عملیاتی
1- عامل آرامش و فراغت (روانی):
منظور از عامل روانی گرایش به ورزش همگانی مجموعه شاخص های مطرحی چون احساس لذت و نشاط، داشتن اوقات خوب، کسب آرامش بیشتر، دوری از نگرانی های روزمره می باشد که در این پژوهش به وسیله سئوالات شماره 1 تا 5 پرسشنامه سنجیده می شود.

2- عامل اجتماعی :
منظور از عامل اجتماعی گرایش به ورزش همگانی، مجموعه شاخص های مطرحی چون توسعه خلق و خوی و رفتار اجتماعی، یافتن دوستان جدید، همكاری و تعاون، اجتماعی شدن، فرد در ورزش همگانی می باشند که در این پژوهش به وسیله سئوالات شماره 6 تا 12 پرسشنامه سنجیده می شود.
3- عامل پیش گیرنده و درمان:
منظور از عامل پیش گیرنده و درمان استفاده از ورزش به عنوان عاملی برای پیشگیری از ابتلاء به بعضی از بیماری ها و درمان بعضی از آن ها (با توصیه پزشک) که در این پژوهش به وسیله سوالات 13 تا 16 پرسشنامه سنجیده می شود.
4- عامل جسمانی :
منظور از عامل جسمانی گرایش به ورزش همگانی مجموعه شاخص های مطرحی چون زیبایی ظاهر و تیپ بدنی، حفظ تندرستی، کنترل وکاهش وزن، افزایش قدرت و حجم عضلانی و اصلاح ساختار بدنی می باشد که در این پژوهش به وسیله سئوالات شماره 21 تا 24 پرسشنامه سنجیده می شود.
5- عامل بهبود و یادگیری مهارت ها :
منظور از عامل بهبود و یادگیری مهارت ها بهبود مهارت های ورزشی و یادگیری مهارت های جدید که در این پژوهش به وسیله سوالات 17 تا 20 پرسشنامه سنجیده می شود.
6- عامل اختصاصی :
منظور از عامل اختصاصی گرایش به ورزش همگانی، مجموعه شاخص های مطرحی چون در دسترس بودن مکان، عدم نیاز به وسایل خاص و گرانقیمت، در این رشته می باشد که بوسیله سئوالات شماره 25 تا 30 پرسشنامه سنجیده می شود.

فصل دوم
ادبیات پیشینه
 
مقدمه
یكی از مشكلات مردم ما آن است كه ورزش را فقط تربیت و فعالیت بدنی و آنهم ویژه جوانان و برای نیل به عنوان قهرمانی می دانند.در صورتی كه ورزش قسمت عملی تعلیم و تربیت است. تربیت بدنی و ورزش خصوصاً آن بعدش كه به بخش همگانی مربوط می شود از طریق داده های رفتاری و نتایج جسمانی،شناختی،اجتماعی و عاطفی كه فرد كسب می كند نقش ارزنده ای ایفا می نماید.بدیهی است كه پرداختن به ژرفای این رابطه بسیار فراتر از نگاه گذاریی است كه در اینجا معنا می كنیم.
در میان سازمان ها ونهادها یی كه در جهت توسعه و تعمیم سلامتی ونیرومندی جامعه تلاش می كنند، مسئولیت خطیر سازمان ها وادارات كل تربیت بدنی وشهرداری ها از همه شناخته شده است و لزوم فعالیت های جسمانی و ورزشی در بین اقشار مردم از نظر بهداشتی،اجتماعی،اقتصادی بیش از پیش مورد تاًكید است.در این راستا بررسی مبانی نظری پژوهش و مطالعات و تجربیات گذشتگان در این زمینه  می تواند در روش ها،برنامه ها و نیز رفع نواقص ما را یاری دهد.دراین فصل ابتدا به مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته سپس به یافته هایی كه در این زمینه انجام شده است، اشاره خواهد شد.
بخش اول:زیر بنای نظری پژوهش
مفهوم تربیت بدنی
ژرژهپر  فرانسوی در تعریف تربیت بدنی اظهار می دارد که « تربیت بدنی عملی منظم , اصولی , تدریجی و مداوم است که از سن کودکی تا کهولت به منظور تقویت کامل بدن , کسب سلامتی , بالا بردن قدرت و استقامت دستگاه های مختلف بدن و پرورش استعدادهای افراد برای هر نوع فعالیت می باشد » . لوبوش  نیز تعریف جامعی از تربیت بدنی ارائه داده است . به نظر وی « تربیت بدنی مجموع روش هایی است که جهت تبدیل بدن به یک وسیله مورد اعتماد و تطابق و همگامی با محیط های بیولوژیکی ( قدرت و استقامت دستگاه های گردش خون و تنفس ) و عوامل روانی ـ حرکتی که خود باعث به وجود آمدن کنترل و مهارت های بدنی که یکی از عوامل مهم رفتار و شخصیت آدمی است می باشد » .
تربیت بدنی بخشی مهمی از تعلیم و تربیت است که از طریق حرکت و ورزش جریان رشد را در تمام ابعاد انسان تسهیل و هماهنگ کرده و به شکوفایی و تکوین استعدادهای مطلوب کمک  می کند….

 

منابع
الف) منابع فارسی
1- الخولی : امین احد (1381) .” ورزش و جامعه”، ترجمه شیخی، حمیدرضا، انتشارات بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی
2- انجمن تحقیقات ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (1376) ، “بررسی نحوه گذران اوقات فراغت بانوان کشور با تاکید بر ورزش و فعالیتهای تربیت بدنی .”
پارکز ، ترانت بی، بیورلی، کی، زنگر و جروم کوارترمن، مترجم، محمد احسانی (1383) ،”مدیریت معاصر در ورزش”، انتشارات دانشگاه تربیت مدارس
3- پورکرانی ، محمد (1379) ، “بررسی وضع موجود فضاهای ورزشی دانشگاههای سراسر کشور میزان بهره گیری از آن ها”، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی .
4- ترکمانی، مهران (1376) ، “مطالعه ی عوامل موثر بر پیشرفت ورزش دانش آموزان دختر دوره ی متوسط اراک”، شورای تحقیقات اداره ی کل آموزش و پرورش استان مرکزی
5- توحیدی اقدام، محمد حسین (1380)، “درآمدی به ورزش در اسلام”، نشر نصایح قم.
6- توماس، ریمونو (1370) ، “روانشناسی ورزش”، ترجمه محمد حسین سروری، انتشارات یگانه تهران.
7- حیدری، عزالدین (1386)  ورزش همگانی : پنهان زیر سایه ورزش قهرمانی / “تولید نشاط از مهدکودک تا خانه” .روزنامه ایران ، سیزدهم اردیبهشت ماه 1379
8- جاوید، سیروس (1350) ،” زمینه ورزش شناسی”، چاپخانه پیروز.
9- خلجی، حسن (1378) ،” اصول و مبانی تربیت بدنی”، چاپ دانشگاه پیام نور.
10- دباغ، ابوالقاسم (1368)، “روند شکل گیری و رشد ورزش های همگانی در جهان”، انتشارات دفتر امور فرهنگی و اجتماعی ورزش های همگانی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
11- دبورا، آ، وست، چارلز، آ، پوچر، (1375) ترجمه احمد آزاد،” مبانی تربیت بدنی و ورزش” انتشارات .
12- دهخدا، علی اکبر (1335) ، “لغت نامه”، جلد 14 ، چاپ سرویس تهران.
13- رحمانی نیا، فرهاد (1383)، مقاله “توسعه ورزش همگانی با ملاحظه گذران صحیح اوقات فراغت جوانان”، ورزش و ارزش شماره 169.
14- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (آذر 1381) ، “طرح اجمالی سند راهبرد توسعه نظام جامع تربیت بدنی و ورزش” شرکت راد سامانه .
15- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (اسفند 1381) “مطالعات تفضیلی توسعه فرهنگ ورزش همگانی و تفریحی”، شرکت راد سامانه .
16- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (خرداد 1382) ، “مطالعات تفضیلی توسعه فرهنگ ورزش”.
17- صالحی، محمد تقی، (1379)”ورزش بزرگسالان و ورزش همگانی”، چاپخانه اطلاعات تهران.
18- عبداللهی، حسین (1382) ، تلویزیون و ورزش، ناشر اداره کل پژوهش های سیما.
19- غفوری، فرزاد (1384) ، “نقش و جایگاه تقاضای اجتماعی در جهت گیری راهبردهای ورزش” مجله حرکت ورزشی.
20- فراهانی ف ابوالفضل (1383)،” تربیت بدنی عمدمی (1)”، انتشارات دانشگاه پیام نور.
21-فهیم دوبن، حسن (1386)، جزوه کلاسی” ورزش و تفریحات سالم”.
22- کارگرفرد، مهدی، کامران صادقی (1382) ، “بررسی تعداد افراد شرکت کننده در فعالیتهای بدنی و ورزش شهر اصفهان”، چکیده ف مقالات، دومین کنگره، خاورمیانه ای ایچ بر، آکادمی ملی المپیک.
23- کاشف، میر محمد (1375) ،” تاریخ تربیت بدنی”، انتشارات دانشگاه پیام نور.
24- کاشف ، میر محمدی (1375) ، “وضعیت ورزش همگانی در آذربایجان غربی”، دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
25- کاشف، میر محمد (1375)، “وضعیت ورزش همگانی در آذربایجان غربی”، دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
26- کوزه چیان، هاشم (1380) “ارزشیابی کمی و کیفی تاسیسات و تجهیزات آموزش خصوصی دانشکده های تربیت بدنی کشور”، دانشگاه تربیت مدرس.
27- مظفری، سید امیر احمد (1366)، “اصول و مبانی تربیت بدنی” دانشگاه تربیت معلم.
28- مقیمی ، سید محمد (1377)، “سازمان و مدیریت رویکر پژوهشی” تهران: انتشارات ترمه .
29- نمازی زاده، مهدی ،    سلحشور (1366)” تربیت بدنی عمومی”، انتشارات سمت.
30- نوربخش، بریونس؛ مزارعی، ابراهیم (1385) ،”مقایسه انگیزش شرکت دانش آموزان و دانشجویان پسر ورزشکار در فعالیتهای ورزشی”، نشریه المپیک، سال چهاردهم ، شماره 2 ( 34) تابستان 1385.
31- نوربخش، پریوش (1378)، “فشارهای روانی در بین معلمین تربیت بدنی و ورزش استان خوزستان”، رساله دکترا، دانشگاه تربیت معلم.
32- نیک نژاد، فاطمه (1375)، “نظر خواهی از زنان تهران در مورد ورزش بانوان”.
 
منابع انگلیسی
1    -Bttista,R.R.(2002)”Personal meaning : attraction to sport participation , Pereptual and motor skills”,vol.70,PP.1002-09.
2    Bucher, Charles A.,” physical Education Milestones, Changing Concepts of Physical Education: “foundations of physical Education”, the C. V . Mosby co., st. Louis, 1973, p.249.
3    Brunde, Avery, ” Olympic Academy, Olympia, Greece, 1963.
4    Calhoun, Donald W., “sport in the people,s Republic of china”, sport, Culture, and personality, Human Kinetics Campign, IIIinois 1987, p.1.2
5    Chang, Ju. Ho, “The sport for All leaders in fostering cooperation in the Asian community”, Keynote address at the international symposium on the Development of professional Leadership in Finess and sport for All:, a manuscript for his lecture at ICSSPE, Singapore, May 1983.
6    chang.ju ho, “sport for all and the international Olympic Committee” , paper presented at the 3rd world sport for all congress,Tampere, finland, 1990
7    Chang ju Ho, “Historical Development and principles of the sport for all movement”, presented at han yong university international seminar, seoul, 1985.
8    Chang, ju Ho.” Sport for All and the international Olympic Movement:”, paper presented at the international Olymic Symosium by the Ministry of sport and KOE, Hyatt Hotel, seoul, Korea, 1985.
9    Collins, M.F (2002). “Sport for all as a multifaceted produet of domestic and international influences”.Emoul <M.F. Collins @ iboro.
10    – Dacosta, L.p. and Ana, Miragaya (2002)”. Sport for all”,meyer and meyer sport (UK) 1td.
11    Decker,D.and Lasley (1995), “participation in youth sport,qender and the moral point of view” , physical educator.vol.52.PP.14.22.
13    Han Yang soon, ” Olympism”, Korea Broadcasting system , seoul, korea, 1985.
14    Kartakoullis,Nicos,louca (2000). “In search of the right measure for sport for all. “Email : keoe @ cytanet.com.cy.
15    – kelinske,B.,Mayer,B.W,Chen.k.l.,(2001)”. Perceived benefirs forom participation in sport:” a gender study ,woman in management review,vol.16,NO,2.PP75-84.
16    Kostkova, Jarmila,” sport for All and Women in the Third world”, fundamentals of sport for All international Congress, Frankfurt, Germany, 1989.
17    Larsen ,knud (2006). “Effects of professionalisation and commercialion of elite sport for all and sport consumption in Denmark”.published by center for leisure & sport research. Leeds Metro polotan University.
18    Landry fernand, ” The Olympic Movement. Grandeurs and Paradoxes of its Development successes “, paper presented at the seoul Olympiad Anniversary conference, soul, Korea, 12th- 16th September 1989.
19    lngkeek. J(1993) ” collective and private interest in receation and tourism”, leisure studies, 12,pp7,32.

20    – Longhurst, K.,spink, K.S.(1987).” Participation motivation of Australian children involved in organized sport”, pub med- in dexed for MEDLINE ,1987 mor, 12(1) : 24-30
21    – Martindale,E,.Denlin,A.S.and vyse. S.A. (1990)”, participation in college sports : motivation differehces , perceptual and motor skills” ,vol,71,pp.1131-50
22    “Ministry of youth and sport”, ” Book of lawx of the Republic of Korea”, compiled by the ministry of sports, Government press, 1989.
23    Meshizuka,t.,” On the past, present, and Future of sport for all”  ,a manuscript for his lecture at the ICSS conference, Singapore, may 1983.
24    Oja, P and telama, R (1991). “Sport for all.” Elsovier science pulisher B.v
25    palm.jurgen,AND Wolfyang ,Baumann (2002). Sport for all as a departure into the unknown lands of sport. Heusenstamm,Germany.
26    Palm, Jurgen, ” sport for All is a World- Wide movement ” keynote address at the opening of the Trimand Fitness international Conference Toronto Canada, 18th- 23 th suxe 1989.
27    palm- Jurgen, ” Olympic movement and sport for All” . paper presented at the seoul Olymipcs sports seminar, Korean  Olympic committee, seoul, korea, 13th-17th November, 1989.
28    Park, Roberta j. ” Orientations of the president,s Council on physical Fitness and sport the official Journal for ICHPER” – ASIA, Autumn 1990, seoul, korea.
29    Pereira, Eduardo,Blanco (2002).”In search of and Instiutional and local model of sport for all”. Emoil info @ adept.com.
30    -Ryckman,R.M,and hamel,j (1995) .” male and female adolescents motivation velatced to involvement in organized team sport”. International journal of sport psychology,VOL.26,NO.3.PP.383-97.
31    saeki toshio, “Quality of  life and sport. Humanity for all in Achieving the future Japanese, sociery”. Sport for all- 1991 elsevier science publisher,s, PP: 389-397.
32    Samaranch,juan Antonio, “sport for all- today,s Greatest social Challenge to international  sport” . keynote address at the opening of the sport for all international congress,D.S.B., Frankfurt, Germany, 1986.
33    Savola,jorma (2002) .”The country where sport is for all “.
Email: jorma.savola @ skul.fr.
34    Supitr, samahtio, (2002).”Sport for all”. Faculty of kasetsart University, Bangkok, Thailand.
35    – Trembath,E.M,szabo,A.,and Bax ter ,M.J.(2006).” Participation motives in leisure cehter physical activities.Athletic” Insight: the online Journal of sport psychology
36    Wade Michael A.W. (1995)– “in trodu- ction To sport for all” W.C.b browh Bench mark
37    Zahariadis,P.N.,8 Biddle,s.j.H(2000).” Goal orielntation and participation motives in physical education and sport: their relatiohship in English scool children,” Athletic insight: The online Journal of sport psychology.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آنالیز اعتماد پذیری پایداری شیروانی های خاکی و مقایسه با روش طراحی حالت حدی مطابق آیین نامه یوروکد 7 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آنالیز اعتماد پذیری پایداری شیروانی های خاکی و مقایسه با روش طراحی حالت حدی مطابق آیین نامه یوروکد 7 در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آنالیز اعتماد پذیری پایداری شیروانی های خاکی و مقایسه با روش طراحی حالت حدی مطابق آیین نامه یوروکد 7 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آنالیز اعتماد پذیری پایداری شیروانی های خاکی و مقایسه با روش طراحی حالت حدی مطابق آیین نامه یوروکد 7 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آنالیز اعتماد پذیری پایداری شیروانی های خاکی و مقایسه با روش طراحی حالت حدی مطابق آیین نامه یوروکد 7 در word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
محمدباقر عفتی داریانی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران خاک و پی، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه ارومیه
هادی بهادری – دکتری مهندسی عمران خاک و پی، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه ارومیه
خلیل عفتی داریانی – دکتری مهندسی عمران خاک و پی ، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:
در طراحی سازه های ژئوتکنیکی منابع نامعینی مختلفی وجود دارد که در طراحی های مبتنی بر فاکتور اطمینان ، تاثیر میزان این نامعینی ها ممکن است بدرستی لحاظ نگردد. در طراحی حالت حدی مطابق با آیین نامه یوروکد اروپا ، فاکتورهای جزئی جداگانه ای برای پارامترهای بار و مقاومت در نظر گرفته می شود. اگرچه روش حالت حدی نسبت به روش فاکتور اطمینان کلی دقیقتر می باشد، ولی کاربرد آن در برخی مسائل مهندسی ژئوتکنیک بدلیل عدم امکان تشخیص عوامل بار و مقاومت قابل بحث است. آنالیز اعتمادپذیری روشی موثر و دقیق برای برآورد احتمال گسیختگی سازه به ازای درجه نامعینی ها می باشد. در این مطالعه، آنالیز اعتمادپذیری پایداری شیروانیهای نامحدود در خاکهای دانه ای انجام شده است. پارامترهای موثر در تعیین پایداری نظیر زاویه اصطکاک داخلی، چگالی نسبی، نسبت تخلخل ، وزن مخصوص خاک و سطح آب زیرزمینی بعنوان پارامترهای های تغییرپذیر و همبسته در نظر گرفته شده است. تحلیل پایداری شیب به ازای مقادیر مختلف نامعینی به روش شبیه سازی مونت کارلو در خاکهای شل و متراکم انجام و احتمال گسیختگی شیب بدست آمده است. نتایج آنالیز نشان می دهد که تابع پایداری شیب از تابع توزیع لاگ نرمال تبعیت می کند. با افزایش ضریب تغییرپذیری پارامترهای متغیر، احتمال گسیختگی شیب افزایش و شاخص عدم قطعیت کاهش می یابد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیل حساسیت هزینه‌های ساخت تونل انتقال آب دشت ذهاب در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تحلیل حساسیت هزینه‌های ساخت تونل انتقال آب دشت ذهاب در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل حساسیت هزینه‌های ساخت تونل انتقال آب دشت ذهاب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحلیل حساسیت هزینه‌های ساخت تونل انتقال آب دشت ذهاب در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل حساسیت هزینه‌های ساخت تونل انتقال آب دشت ذهاب در word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

احمدرضا صیادی –
کامران گشتاسبی –
علی همتی شعبانی –
علی رضا امیری رودباری –

چکیده:

تونل انتقال آب دشت ذهاب یکی از طرح‌های هادی در غرب کشور است که طول آن بالغ بر 48 کیلومتر می‌باشد. جهت اجرای قطعه دوم این تونل به طول 25/741 کیلومتر، مطالعات امکان سنگی لازم صورت گرفته و روش حفر مکانیزه دوسپره ( DOUBLE SHEILD TBM ) انتخاب گردید. هزینه ساخت پروژه بالغ 855/5 میلیارد ریال برآورد شده است که در قالب یک برنامه چهار ساله قابل اجرا می‌باشد. توزیع سهم فعالیت‌ها و همچنین اقلام هزینه مختلف در قیمت تمام‌شده تونل از جمله عوامل کلیدی در مدیریت و کنترل پروژه به شمار می‌رود. با توجه به عدم قطعیت داده‌های مورد استفاده در تخمین هزینه‌های پروژه، تحلیل حساسیت قیمت تضمینی نسبت به متغیرهای بحرانی ضروری می‌باشد. در این تحقیق ضمن تأمین و تحلیل هزینه‌های ساخت تونل دشت ذهاب، حساسیت قیمت تمام شده طرح نسبت به متغیرهای تأثیرگذار ارزیابی شده است. این بررسی نشان می‌دهد که بخش حفاری و نگهداری به ترتیب 65 و 35% از قیمت تمام شده را به خود اختصاص می‌دهند. تحلیل حساسیت هزینه‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای بحرانی نرخ تورم، مدت زمان اجرا و نرخ برابری یورو به ترتیب بیشترین تأثیر را دارا می‌باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ساخت نانو پودر Pb(Zr0.25Ti0.48)O3 و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEM و طیف سنجی رامان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ساخت نانو پودر Pb(Zr0.25Ti0.48)O3 و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEM و طیف سنجی رامان در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ساخت نانو پودر Pb(Zr0.25Ti0.48)O3 و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEM و طیف سنجی رامان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ساخت نانو پودر Pb(Zr0.25Ti0.48)O3 و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEM و طیف سنجی رامان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ساخت نانو پودر Pb(Zr0.25Ti0.48)O3 و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEM و طیف سنجی رامان در word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

امیر زلتی – آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک، گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد
احمد کمپانی – آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک، گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسینی – آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک، گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد
روح الله تقوی مند – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در این تحقیق روش شیمیایی محلولی ژله ای (سل- ژل) برای تهیه پودر سرامیک پیزوالکتریک Pb(Zr0.52 Ti0.48)O3، (سرامیک PZT) در ابعاد نانومتر ارائه می شود. در زوش سل- ژل نسبت به روش های سنتی (مثل روش برهمکنش حالت جامد) که توسط آنها پودر PZT در ابعاد میکرون ساخته می شد. به دمای تکلیس کمتری نیاز است. دمای تکلیس برای نمونه های این پژوهش 550 و 650 درجه سانتیگراد انتخاب شدند. با استفاده از طیف سنجی رامان ابتدا ساختار نمونه ها و سپس اثر تغییر دمای تکلیس بر نمونه ها مورد مطالعه قرار می گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شیپ فایل آبراهه های استان قزوین در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل Gis (جی آی اس) ارائه میگردد

 شیپ فایل آبراهه های استان قزوین در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Gis می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ArcGis (آرک جی ای اس) شیپ فایل آبراهه های استان قزوین در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توضیحات:
شیپ فایل رودخانه های استان قزوین. این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های استان می باشد. برای تهیه ی نقشه “آبراهه های” منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه ی استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید