مقاله ارزیابی توانائی روش های Tetracorder و SAM برای طبقه بندی مواد معدنی در تصاویر ابرطیفی AVIRIS در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارزیابی توانائی روش های Tetracorder و SAM برای طبقه بندی مواد معدنی در تصاویر ابرطیفی AVIRIS در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی توانائی روش های Tetracorder و SAM برای طبقه بندی مواد معدنی در تصاویر ابرطیفی AVIRIS در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزیابی توانائی روش های Tetracorder و SAM برای طبقه بندی مواد معدنی در تصاویر ابرطیفی AVIRIS در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی توانائی روش های Tetracorder و SAM برای طبقه بندی مواد معدنی در تصاویر ابرطیفی AVIRIS در word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 88

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

محسن قمری اصل – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده نقشه برداری – گروه فتوگرا
محمدرضا مباشری –

چکیده:

این مقاله حاصل بررسی، ارزیابی و مقایسه دو روش SAM و Tetracorder به منظور طبقه بندی مواد معدنی در تصاویر ابرطیفی AVIRIS می باشد. روشSAM تنها با استفاده از اندازه گیری زاویه بین دو طیف در فضای ویژگی، میزان تشابه آن ها را محاسبه می نماید؛ اما روش Tetracorder با تشخیص و جداسازی نواحی جذب یک طیف مرجع و مقایس ه آن با نواحی متناظر در طیف دوم ، میزان تطبیق دو طیف را سنجیده و تصویر را طبقه بندی می نماید. آزمایشات انجام شده نشان می دهند که روش SAM مناسبی جهت طبقه بندی تصویری با کلاس های مختلف نبوده و دقت کلی طبقه بندی آن بسیار پایین است . درحالی که، الگوریتم Tetracorder اکثر پیکسل ها را به خوبی طبقه بندی نموده و دقت کلی آن بسیار مناسب و رضای تبخش است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی پایداری توسعه در منطقه کلاردشت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارزیابی پایداری توسعه در منطقه کلاردشت در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی پایداری توسعه در منطقه کلاردشت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزیابی پایداری توسعه در منطقه کلاردشت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی پایداری توسعه در منطقه کلاردشت در word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: 24

نویسنده(ها):

کوروش برارپور – بنیانگذار و عضو هیئت مدیره بنیاد توسعه پایدار کلاردشت
سیدکیانوش کلانتر – پژوهشگر مرکز مطالعات و آموزش سازمان های جامعه مدنی ایران – کنشگران دا

چکیده:

دردنیای امروز استراتژی های توسعه اقتصادی بدون در نظر داشتن ابعاد انسانی، اجتماعی و زیست محیطی آن پیامدهای پویایی را ایجاد می کند که عوامل اصلی توسعه یافتگی بهجای آنکه به عنوان پیش ران برای فرایند توسعه عمل کنند با تاخیر های زمانی، مانع از ایجاد توسعه می شوند که در این صورت این گونه توسعه ها را ناپایدار تلقی می کنند. اینمقاله یافته های مطالعه ای را ارایه می کند که وعیت پایداری توسعه ی محلی را در کلاردشت مورد بررسی قرار داده است. در این بررسی پس از نمونه گیری، پایش و پردازش دستاوردهای حاصل از توسعه محلی در 20 سال گذشته ومقایسه انبا معیارهای ارایهشده برای سنجش پایداری توسعه توسط سازمان های بین المللی، برای میل توسعه کلاردشت به سمت پایداری، سیاست های مناسب پیشنهاد می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر 28 درهموبراسینولید بر پارامتر های رشد و درصد اسانس گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاثیر 28 درهموبراسینولید بر پارامتر های رشد و درصد اسانس گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر 28 درهموبراسینولید بر پارامتر های رشد و درصد اسانس گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثیر 28 درهموبراسینولید بر پارامتر های رشد و درصد اسانس گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر 28 درهموبراسینولید بر پارامتر های رشد و درصد اسانس گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

جلال الدین حق شناس – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
مهدی اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

براسینواستروئیدها گروهی از هورمون های گیاهی هستند که اثرات زیستی قابل توجهی بر رشد و نمو گیاهان دارند. از جمله باعث افزایش مقاومت گیاهان به تنشهای محیطی می شوند. در این آزمایش اثر ماده 28 -همو را بسینولید بر روی پارامترهای رشد، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens) تحت تنش خشکی، در سال 1388 در گلخانه مرکز آموزش فنی و حرفه ای ارسنجان مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار و 12 تیمار صورت پذیرفت. تعداد کل گلدان های آزمایش 48=12×4 عدد بود. تیمارها به صورت تصادفی و در هر گلدان قرار گرفتند . تیمار اول شامل فاکتور خشکی (S) در 3 سطح آبیاری بر حسب مقادیر ظرفیت مزرعه (FC)، تنش ملایم ( LS-2/3 ظرفیت مزرعه ) و تنش شدید ( HS-1/3 ظرفیت مزرعه ) انجام گرفت و تیمار دوم شامل فاکتور هورمون استروئیدی که از ماده 28 -هموبراسینولید در چهار سطح، شاهد(صفر)، (10 به توان 10- مولار) و( 10 به توان 8- مولار) و (10 به توان 6- مولار) بصورت محلول، که قبل از اعمال تنش خشکی تیمار هورمونی صورت گرفت. گیاهان مورد نظر در گلدان های حاوی خاک لومی رسی کاشته شدند. گیاهان جوان در مرحله 4تا 5 برگی با محلول 28 هموبراسینولید که حاوی تویین 20 بود محلول پاشی شدند. پس از استقرار گیاهان و در مرحله 6 شاخه فرعی تیمار تنش خشکی اعمال شد. صفات مورد بررسی شامل: ارتفاع بوته، وزن خشک اندام هوایی (گرم در گلدان)، وزن خشک ریشه، درصد اسانس و عملکرد اسانس بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که هرچند سطوح مختلف تنش خشکی باعث، وزن خشک ریشه،وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع و عملکرد اسانس شد اما باعث افزایش درصد اسانس گردید. استفاده از ماده 28 -هموبراسینولید در شرایط تنش ملایم و شدید باعث بهبود برخی پارامترهای رشد همچون وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، همچنین درصد و عملکرد اسانس شوید گردید. استفاده از (10 به توان 10- مولار) هموبراسینولید در شرایط آبیاری کامل و تنش ملایم افزایش 36 و 37 درصدی عملکرد اسانس گیاه شوید را به همراه داشت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شناسایی، تحلیل و مقایسه بین عوامل موثر بر بهره وری نیروی کاری مستقیم در پروژه هایصنعتی در دوره های ساخت و بهرهبرداری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شناسایی، تحلیل و مقایسه بین عوامل موثر بر بهره وری نیروی کاری مستقیم در پروژه هایصنعتی در دوره های ساخت و بهرهبرداری در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناسایی، تحلیل و مقایسه بین عوامل موثر بر بهره وری نیروی کاری مستقیم در پروژه هایصنعتی در دوره های ساخت و بهرهبرداری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شناسایی، تحلیل و مقایسه بین عوامل موثر بر بهره وری نیروی کاری مستقیم در پروژه هایصنعتی در دوره های ساخت و بهرهبرداری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شناسایی، تحلیل و مقایسه بین عوامل موثر بر بهره وری نیروی کاری مستقیم در پروژه هایصنعتی در دوره های ساخت و بهرهبرداری در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

سیدپوریا خیریه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه ت
غلامرضا هروی – استادیار دانشکده مهندسی عمرا ن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهرا

چکیده:

نیروی انسانی با ارزش ترین دارایی هر سازمان می باشد و بهره وری نیروی کار یکی از مولفه های اصلی جهت تخمین و برنامه ریزی صحیح پروژه های ساخت می باشد که سود دهی، رقابت و رشد پایدار بنگاه سازنده را تضمین می کند. امروزه تلاش برای افزایش راندمان پروژه یکی از دغدغه های اصلی مدیران شرکت ها و یکی از مهمترین اهداف در پروژه های ساخت محسوب می شود و از آنجا که برای افزایش سطح بهره وری تنها یک عامل خاص را نمی توان لحاظ نمود، ارتقا بهره وری را باید معلول ترکیبی از عوامل گوناگون دانست که این عوامل به ندرت مستقل از عوامل تاثیر گذار بر افزایش راندمان نیروی کاری هستند. هدف از این مقاله اولاَ شناسایی کلیه فاکتورهای موثر بر راندمان نیروی کار مستقیم در پروژه های صنعتی در دوره های ساخت و بهره برداری می باشد که به این منظور با مطالعه میدانی 430 فاکتور شناسایی شدند که نویسندگان آنها را براساس روش ساختار شکست سلسله مراتبی فاکتورها (F.B.S در 5 سطح مختلف دسته بندی نموده و نهایتا 40 فاکتور اصلی در قالب چهار گروه اصلی شامل: 1 عوامل خارجی، 2 عوامل وابسته به مدیریت و نظارت، 3 عوامل وابسته به نیروی انسانی، و 4 عوامل فنی، با توجه به شرایط پروژه طبقه بندی گردیدند. به منظور تعیین درجه اهمیت این عوامل بر روی بهره وری نیروی کار مستقیم، نظرات سرکارگران، تکنسین ها و مهندسین پروژه های مورد نظر جمع آوری شدند (این پروژه ها شامل: یک پروژه ساخت کارخانه سیمان و سه پروژه تولید صنعتی سوله های فلزی، کاشی و لاستیک می باشند). در مرحله بعد این عوامل از لحاظ درجه اهمیت بر روی بهره وری نیروی کاری به روش شاخص اهمیت نسبی رتبه بندی شده و سپس دلایل این اختلافات در دوره های ساخت و بهره برداری تشریح گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که عوامل شیوه مدیریت، شایستگی افراد، داشتن حس مسئولیت پذیری و وجود تبعیض بین نیروهای کاری مهمترین و موثرترین عوامل در هر دو مرحله ساخت و بهره برداری برروی بهره وری نیروی کار مستقیم می باشند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تولید گندم حاوی کروموزوم جایگزین5Eb و شناسایی مقدماتی ساختار کروموزومی آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تولید گندم حاوی کروموزوم جایگزین5Eb و شناسایی مقدماتی ساختار کروموزومی آن در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تولید گندم حاوی کروموزوم جایگزین5Eb و شناسایی مقدماتی ساختار کروموزومی آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تولید گندم حاوی کروموزوم جایگزین5Eb و شناسایی مقدماتی ساختار کروموزومی آن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تولید گندم حاوی کروموزوم جایگزین5Eb و شناسایی مقدماتی ساختار کروموزومی آن در word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

شاهسوند حسنی حسین – عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی مرکز بین المللی علوم, تکنولوژی پیش
حسین شیریان – کارشناس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حنانه پور تبریزی – کارشناس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ثریا پورتبریزی – کارشناس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

شوری از مشکلات اساسی تولید محصولات زراعی می باشد. اصلاح خاک، زهکشی و کنترل آب برای تقلیل گسترش شوری خاک نیازمند صرف هزینه های بالای مهندسی و مدیریتی است . استراتژی جایگزین، اصلاح و کشت گیاه ان متحمل به شوری است. گندم اولین غله دنیا و ایران است که نیاز به تولید و اصلاح واریته های مختلف آن بیش از پیش با کمک ژنهای خارج از گونه زراعی گندم احساس می شود . لاینهای آمفی پلوئید تریتی پیرم (تلاقی بین ارقام گندم زراعی به عنوان پایه مادری و علف شور ساحل بعنوان پایه پدری ) تولید و مقاومت قابل توجهی به شوری در محیط هیدروپونیک حاوی نمک سدیم نشان داده و در آزمایشات زراعی نیز در استان کرمان سازگاری مناسبی از خود نشان داده است. در این بررسی هدف تولید ارقام گندم حاوی کروموزوم 5Eb و حامل ژنهای مقاومت به شوری است. لذا از پنج لاین تریتی پیرم اولیه و شش رقم گندم اصلاح شده در یک برنامه دورگ گیری اقدام به تولید نسل F1 و F2 گردید و نتایج حاکی از گیاهان 42 کروموزومی در نمونه های میتوزی F1 بود ولی در نسل F2 ناپایداری کروموزومی در نمونه های میتوزی بصورت آنیوپلوئیدی از 35 تا 47 کروموزوم را نشان دادند. بطوریکه در بررسی نمونه های میوزی نسل F2 مقداری عدم همولوژی کروموزومی شامل کروموزوم های یونی والانت و بی والانت میله ای مشاهده گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله STRONG GROUND MOTION SIMULATION OF THE 2003 BAM EARTHQUAKE USING THE EMPIRICAL GREEN’S FUNCTION METHOD در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله STRONG GROUND MOTION SIMULATION OF THE 2003 BAM EARTHQUAKE USING THE EMPIRICAL GREEN’S FUNCTION METHOD در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله STRONG GROUND MOTION SIMULATION OF THE 2003 BAM EARTHQUAKE USING THE EMPIRICAL GREEN’S FUNCTION METHOD در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله STRONG GROUND MOTION SIMULATION OF THE 2003 BAM EARTHQUAKE USING THE EMPIRICAL GREEN’S FUNCTION METHOD در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله STRONG GROUND MOTION SIMULATION OF THE 2003 BAM EARTHQUAKE USING THE EMPIRICAL GREEN’S FUNCTION METHOD در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

Hossein Sadeghi – Earthquake Research Center, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
Hiroe Miyake – Earthquake Research Institute, University of Tokyo, Tokyo, Japan
Ali Riahi – Earthquake Research Center, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran,

چکیده:

the 26 december 2003 bam earthquake caused catastrophic damage to the city of bam and neighboring villages . Large amplitude ground motions recorded at the bam accelerograph station in the center of bam city by the building and housing research center BHRC of iran. we simulated acceleration records of the bam earthquale at three BHRC strong motion stations bam abaraq and mohammad abad using the empirical greens function EGF method.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی تغییرات یخبندان های دیرهنگام خراسان رضوی در دوره اقلیمی آینده در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارزیابی تغییرات یخبندان های دیرهنگام خراسان رضوی در دوره اقلیمی آینده در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی تغییرات یخبندان های دیرهنگام خراسان رضوی در دوره اقلیمی آینده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزیابی تغییرات یخبندان های دیرهنگام خراسان رضوی در دوره اقلیمی آینده در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی تغییرات یخبندان های دیرهنگام خراسان رضوی در دوره اقلیمی آینده در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

رضا اسماعیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ،گروه جغرافیا
حامد ادب – پژوهشکده هواشناسی و علوم جو
امیر گندمکار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

این تحقیق با هدف تعدیل اثرات تغییر اقلیم به ارزیابی یخبندانهای دیررس سبک و سنگین در دوره اقلیمی آینده پرداخته است به این منظور از داده های خروجی GCM ECHO-G (A1 که با مدل LARS-WG برای دوره آماری اینده (1418-1389 ه.ش) ریزمقیاس شده اند استفاده شده است تحلیل برروی سه ایستگاه مشهد، تربت حیدریه و سبزوار که در داخل منطقه مورد مطالعه قرار صورت گرفته است نتایج حاکی از ان ست که به طور متوسط تاریخ وقوع یخبندانهای دیررس سبکه 13 و یخبندانهای سنگین 7 روز زودتر از متوسط تاریخ گذشته به اتمام خواهند رسید. همچنین فراوانی وقوع و شدت یخبندان های دیررس در سه ایستگاه مورد بررسی کاهش چشمگیری نسبت به دوره اقلیمی گذشته خواهند بگونه ای که میزان احتمال وقوع یخبندان سبک در مشهد 17 درصد، تربت حیدریه 7 درصد و سبزوار 36 درصد نسبت به دوره گذشته کاهش خواهند یافت. این کاهش خطر در مورد یخبندانهای سنگین با 23 ، 54 و 47 درصد بترتیب برای ایستگاههای مشهد، تربت حیدریه و سبزوار بسیار واضح تر است که میتوان آن را به گرمایش جهانی شاه کلید اصلی تغییرات اقلیمی نسبت داد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت آشنایی با طولانی‌ترین پل‌های معلق جهان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت آشنایی با طولانی‌ترین پل‌های معلق جهان در word دارای 28 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت آشنایی با طولانی‌ترین پل‌های معلق جهان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت آشنایی با طولانی‌ترین پل‌های معلق جهان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت آشنایی با طولانی‌ترین پل‌های معلق جهان در word :

پاورپوینت آشنایی با طولانی‌ترین پل‌های معلق جهان

پاورپوینت آشنایی با طولانی‌ترین پل‌های معلق جهان شامل 28 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و پاورپوینت آشنایی با طولانی‌ترین پل‌های معلق جهان در word
فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.

مقدمه:

پل‌های معمولی، مانند سقف ساخته می‌شوند. یعنی تمام بار بر روی ستون‌هایی می‌رود که در زیر پل قرار دارند. بر حسب اندازه پل، باید ستون‌هایی در فواصل کوتاهی از یکدیگر در زیر پل قرار گیرند و بار وارده بر پل را تحمل کنند. تقریباً تمام پل‌هایی که در تقاطع بزرگ‌راه‌ها مشاهده کرده‌اید از این قبیل پل‌ها هستند.
اما مواقعی هست که نمی‌توان به تعداد کافی ستون در زیر پل بکار قرار داد. مثلاً بر روی عرض یک رودخانه عریض و یا بر روی یک دره قطعاً نمی‌توان با فواصل کوتاه ستون قرار داد. اینجاست که از پل‌های معلق استفاده می‌شود.

.

پاورپوینت آشنایی با طولانی‌ترین پل‌های معلق جهان در word
فهرست:

مقدمه
تاریخچه پل سازی
پل و نخستین نمونه های آن
10-پل هاردانگر
9-پل زینگ ما
8-پل جیان ژین
7-پل هامبر
6-پل نانجینگ یانگتزه چهارم
5-پل رانیانگ
4-پل یی سان-سین
3-پل گریت بلت
2-پل ژیومن
1-پل آکاشی کایکیو

.

عنوان: آشنایی با طولانی‌ترین پل‌های معلق جهان

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات:28 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تأثیر سازه‌های سطحی مجاور تونل‌های شهری کم‌عمق بر پایداری آن‌ها (مطالعه موردی: تونل‌های دوقلوی قطار شهری تبریز) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تأثیر سازه‌های سطحی مجاور تونل‌های شهری کم‌عمق بر پایداری آن‌ها (مطالعه موردی: تونل‌های دوقلوی قطار شهری تبریز) در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر سازه‌های سطحی مجاور تونل‌های شهری کم‌عمق بر پایداری آن‌ها (مطالعه موردی: تونل‌های دوقلوی قطار شهری تبریز) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تأثیر سازه‌های سطحی مجاور تونل‌های شهری کم‌عمق بر پایداری آن‌ها (مطالعه موردی: تونل‌های دوقلوی قطار شهری تبریز) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر سازه‌های سطحی مجاور تونل‌های شهری کم‌عمق بر پایداری آن‌ها (مطالعه موردی: تونل‌های دوقلوی قطار شهری تبریز) در word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هشتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

اکبر سالمی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، شاهرود
احمد سالمی – عضو انجمن علمی عمران،‌ دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، دانشکده مهندسی ع
رضا نادری – دانشگاه صنعتی شاهرود‌، دانشکده مهندسی عمران و معماری، شاهرود
سید محمد اسماعیل جلالی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن،‌ نفت و ژئوفیزیک، شاهرود

چکیده:

تونل‌های شهری علاوه بر کاهش تاثیرات مخرب زیست‌محیطی، کوتاه‌تر نمودن مسیرها و افزایش راندمان ترافیکی، به سبب استفاده عمومی و طولانی مدت از آن، بایستی دارای ایمنی بالایی باشند. از سوی دیگر به لحاظ قرارگیری این نوع سازه‌های زیرزمینی در مجاورت یا در زیر شالوده سازه‌های سطحی، اغلب لازم است تا تاثیر متقابل سازه‌های سطحی و زیرزمینی بر روی هم مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا در این مقاله تاثیر ساختمان‌های بلند سطحی بر روی تونل‌های کم‌عمق‌ شهری مجاور، با استفاده از مدل‌سازی عددی و با به‌کارگیری FLAC2D بررسی شده است. به عنوان یک مطالعه موردی تاثیر ساختمان‌های بلند بلور و نسیم بر روی پایداری تونل‌های دوقلوی قطار شهری تبریز مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه‌ای بین نیروهای اعمال شده بر پوشش تونل‌ها و ضرایب اطمینان پایداری پوشش بتن‌ مسلح آنها، در دو حالت تونل‌سازی ساده و همراه با بارگذاری شالوده‌هاف ارائه گردیده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمان در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمان در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
سمیرا زایرکعبه – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند، باشگاه پژوهشگران جوان، مرند، ایران
امینه علبابایی – دانشآموخته رشته مدیریت صنعتی، دانشکاه آزاد تبریز
نیلوفر دراج – دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده:
یکی از تغییرات مهم اواخر قرن بیستم، ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات است. فناوری اطلاعات یکی از عوامل مهم پیشرفت در جوامع امروزی است. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان و تعهد سازمانی است. اینپژوهش از نظر روش، پیمایشی، از نظر نوع توصیفی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعهی آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان دانشگاهامام خمینی در شهر کرج به تعداد 39 نفر است. دادههای پژوهش از طریق پرسشنامه جمعآوری گردید که برای سنجش کاربرد فناوری اطلاعات و توانمندسازی شغلی از پرسشنامه محقق ساخته و جهت سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر استفاده شد که ازبین 39 پرسشنامه 18 پرسشنامه قابل استفاده برای انجام کارهای آماری بود. برای آزمون فرضیهها از آزمون همبستگی پیرسون توسط نرم افزار spss استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که کاربرد فناوری اطلاعات بر ابعاد توانمندسازی شغلی )توسعه حرفه ای کارکنان، بر استقلال و آزادی کار کارکنان، بهبود کیفیت عملکرد کارکنان، افزایش دانش و آگاهیکارکنان، افزایش فرصت های شغلی، افزایش مسئولیت تصمیم گیری و افزایش خود کنترلی کارکنان( و تعهد سازمانی تأثیر دارد و همچنین توانمندسازی شغلی کارکنان بر تعهد سازمانی تاثیر داشته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید